Uzman Kadro

Kaliteli Hizmet

Hızlı Çözüm

Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, sosyal düzene karşı olan hangi davranışların suç olacağını belirler ve suçun hukuki sonucu olarak onu cezayla tehdit eder.

Devamı

Aile Hukuku

Ülkemizde her gün sayısız insan evliliklerini sonlandırmaktadır. Bunların altında yatan birçok neden vardır.

Devamı

İş Hukuku

İş Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Devamı

İcra ve İflas Hukuku

Özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri medeni yargı kolunda bulunan mahkemelerdir.

Devamı

Gayrimenkul Hukuku

ESA Hukuk Bürosu olarak sizlere Gayrimenkul Hukukunda da hizmet sunmaktayız.

Devamı

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili özel kanun Türk Ticaret Kanunudur.

Devamı

Tüketici Hukuku

ESA Hukuk Bürosu olarak sizlere Tüketici Hukukunda da hizmet sunmaktayız.

Devamı

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

ESA Hukuk Bürosu olarak sizlere Fikri Ve Sınai Haklar Hukukunda da hizmet sunmaktayız.

Devamı

Miras Hukuku

Medeni Kanun, yasal mirasçıların kimler olabileceği ve miras üzerindeki payları açıkça belirtilmiştir.

Devamı

İdare & Vergi Hukuku

ESA Hukuk Bürosu olarak sizlere İdare & Vergi Hukukunda da hizmet sunmaktayız.

Devamı

Arabuluculuk

Modern hukuk sistemlerinde son dönemlerde oldukça yaygınlaşan Arabuluculuk uygulamaları, Türkiye de de gitgide yaygınlaşmaktadır. Yargılamaların uzun sürmesi ve yargıdaki mevcut yükün hafifletilmesi adına özel hukuk uyuşmazlıklarında son yıllarda Arabuluculuk, yargılama faaliyetine alternatif bir uyuşmazlık çözümü olarak görülmektedir. 

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin işlenmesi ve kullanılması her zaman için büyük bir önem arz ettiği gibi son yıllarda yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile beraber yüz binlerce firma ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalmıştır.

Devamı