103 Davet Kağıdı Gönderilmesi Talebi

T.C.
BURSA ***** İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 2020/*****

Alacaklı vekili talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan  ***** adına kayıtlı olan ;

- ***** ili ***** ilçesi ***** Mahallesi 193 Ada 14 Parselde bulunan taşınmaza 22/08/2019 tarihli ve **** yevmiye numaralı icrai haciz tesis edilmiş olup,

- ***** ili ***** ilçesi ***** Mahallesi 220 Ada 6 Parselde bulunan taşınmaza 22/08/2019 tarihli ve **** yevmiye numaralı icrai haciz tesis edilmiş olup,

- ***** ili ***** ilçesi ***** Mahallesi 196 Ada 12 Parselde bulunan taşınmaza 22/08/2019 tarihli ve **** yevmiye numaralı icrai haciz tesis edilmiş olup,

- ***** ili ***** ilçesi ***** Mahallesi 196 Ada 11 Parselde bulunan taşınmaza 22/08/2019 tarihli ve **** yevmiye numaralı icrai haciz tesis edilmiş olup, borçluya bunlara ilişkin 103 davet kağıdı gönderilmesini talep ederiz dedi. İmzalı beyanı okundu.21/01/2020

                                                                                                     ALACAKLI VEKİLİ
                                                                                              Av.Abdurrahman ŞAHİN