Araç Sorgusu ve Haczi İcra Talep Örneği

T.C.
********* İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:2020/**** E.

Alacaklı vekili uyap üzerinden talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan *******'in adına kayıtlı araçların uyaptan sorgulanmasını, borçlu adına kayıtlı araç rastlanması halinde, kaydına haciz konulması ve satışa esas olmak üzere takyidatlı son durum tapu kaydının istenmesini talep ederim.

ALACAKLI VEKİLİ
Av. Abdurrahman ŞAHİN
(e-imza)