Bakiye Borç Muhtırasının Tebliğe Çıkartılması Talep Örneği

BURSA …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 2020/………..

Alacaklı vekili uyap üzerinden talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan .............'ya dosya hesabı yapılarak, bakiye borç muhtırasının tebliğe çıkartılmasını talep ederim.

                                                                                                                                 Alacaklı Vekili
                                                                                                                      Av. Abdurrahman ŞAHİN
                                                                                                                                       e-imza