Gayrimenkul Çap Kroki ve İmar Durumun İstenilmesi Talep Örneği

BURSA …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 2020/………..

Alacaklı vekili uyap üzerinden talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan …………… adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan........... İli ............. İlçesi ……….pafta …………. parselde kain gayrimenkulün, satışa esas olmak üzere çap,kroki ve imar durumunun celbi için ........... Kadastro Müdürlüğü’ne ve ............ Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını talep ederim.

                                                                                                            Alacaklı Vekili
                                                                                            Av. Abdurrahman ŞAHİN
                                                                                                                       e-imza