Gayrimenkul Satış Talep Örneği

BURSA …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 2020/………..

Alacaklı vekili uyap üzerinden talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan …………… adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan ....... İli ........ İlçesi ……….pafta …………. parselde kain gayrimenkulün satışını ve dosyaya satış avansı alınmasını talep ederim.

                                                                                                               Alacaklı Vekili
                                                                                                 Av. Abdurrahman ŞAHİN