Haciz Ve Muhafaza Talep Örneği

T.C.
********* İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:2020/**** E.

Alacaklı vekili uyap üzerinden talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan *******'in dosya içerisinde bulunan adreslerinde, mernis adresinde ve gösterilecek diğer adreslerindeki borçluya ait menkul mallarıyla üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile haczedilecek taşınır malların muhafaza altına alınmasına karar verilmesini talep ederim.

ALACAKLI VEKİLİ
Av. Abdurrahman ŞAHİN
(e-imza)