Haricen Tahsil Bildirimi ve Dosyanın İşlemden Kaldırılması Talebi

T.C.
BURSA ***** İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 2020/**** E.

Alacaklı vekili uyap üzerinden talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyanız tarafımızca haricen tahsil edilmiştir. Haricen tahsil harcının hesaplanarak Uyap üzerinden harç yatırılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ederiz dedi. **/**/2020

                                                                                                      ALACAKLI VEKİLİ
                                                                                             Av. Abdurrahman ŞAHİN