İcra Dosyası Vekillikten Çekilme Dilekçe Örneği

T.C.
BURSA *** İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO    : 2020/****
ALACAKLI     : *******
VEKİLİ          : Av. Abdurrahman ŞAHİN
BORÇLU        : ******
KONUSU       : Vekillikten çekilme ve Uyap kaydımızın silinmesi

Yukarıda numarası belirtilen dosyada vekil olarak görev yapmaktayız. Gördüğümüz lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevimizden çekiliyoruz.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 175. maddesine uyarınca, müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği adrese avukat tarafından yapılacak her tebliğat kendisine yapılmış sayılacağından müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği, adresine vekillikten dilekçesinin tebliğ edilmesini ve Uyap kaydımızın silinmesini arz ve talep ederiz. 04/02/2020

                                                                                                     Vekillikten Çekilen
                                                                                             Av. Abdurrahman ŞAHİN