Posta Çeki Sorgusu ve Haczi İcra Talep Örneği

T.C.
****** İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:2020/**** E.

Alacaklı vekili uyap üzerinden talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan ********'in adına kayıtlı posta çeki hesaplarının UYAP’tan sorgulanması ve mevcut olması halinde haciz konulmasını talep ederim.

ALACAKLI VEKİLİ
Av.Abdurrahman ŞAHİN
e-imza