Tebligat Kanunu Md.21'e Göre Tebligat Talep Örneği

T.C.
****** İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:2020/**** E.

Alacaklı vekili uyap üzerinden talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan ************'ne gönderilen ödeme emri iade dönmüş olup, daha önceki tebligat adresi borçlunun mernis adresi olması hasebiyle, ************** adresine T.K md. 21 gereğince yeniden ödeme emrinin tebliğe çıkartılmasını talep ederim.


ALACAKLI VEKİLİ
Av.Abdurrahman ŞAHİN
e-imza