Tebligata Yarar Adres Araştırma Yazısı Gönderilmesi İcra Talep Örneği

T.C.
******** İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:2020/***** E.

Alacaklı vekili uyap üzerinden talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan *******'na ödeme emri tebliğ edilememiştir.

Açıklanan nedenle, borçlunun bilinen son adresinin muhtarlığı olan ***** Mahallesi Muhtarlığına, ***** İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve SGK **** İl Müdürlüğüne, ****** İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müzekkere yazılarak sistemlerinde kayıtlı ve borçluya ait olduğu tespit edilecek tebliğe yarar adreslerin ve iletişim bilgilerinin istenilmesine, karar verilmesini talep ederiz.

Borçlu Kimlik Bilgileri:
Adı Soyadı : **********
T.C.K.N. : **********


ALACAKLI VEKİLİ
Av.Abdurrahman ŞAHİN
e-imza