Yediemin Değişikliği Talep Örneği

T.C.
****** İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:2020/***** E.

Alacaklı vekili Uyap üzerinden talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında **/**/*** tarihinde muhafaza altına alınmış menkul malların yedieminliğinin ****'dan alınarak *******(T.C. No:******)- ************** adresine teslim edilmesini talep ederim.

ALACAKLI VEKİLİ
Av.Abdurrahman ŞAHİN