Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Beraat Kararı 1

"TÜRK MİLLETİ ADINA"
T.C.
ADANA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
(Beraat)

DOSYA NO : 2018/*** Esas
KARAR NO : 2019/***
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2018/****

BAŞKAN : *****
ÜYE : *****
ÜYE : *****
C. SAVCISI : *****
KATİP : *****

DAVACI : *****
SANIK : *****
GÖZALTI : 05/12/2018
TUTUKLAMA - TAHLİYE : 06/12/2018 - 14/02/2019

MÜDAFİ : Av. SEMİH UYRUN 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
KARAR TARİHİ : 18/04/2019

Yukarıda açık kimliği ve müsnet suçu yazılı sanık aleyhinde mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda, dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
İddia;
ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU'nun Soruşturma No : 2017/**** Esas No : 2018/**** İddianame No : 2018/**** sayılı iddianamesi ile sanık *****'nın Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmasuçundan 5237 Sayılı TCK'nın 314/2, 53/1, 58/9, 63, 3713 Sayılı TMK'nın 5/1 maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında; Baş Müfettiş unvanıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görev yapmakta iken 2015 yılında resen emekli edilen, 29/10/2016 tarihli 675 Sayılı KHK ile de rütbeleri alınan sanık ***** hakkında yapılan yargılama sonucunda toplanan delillerden; Tanık *****'ın Düzce Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, sanığın haftalık veya en geç 15 günde bir yapılan örgüt sohbetlerine katıldığını beyan ettiği, her ne kadar tanık *****'ın Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14/02/2019 tarihinde alınan beyanında emniyette verdiği ifadesini kabul etmediği görülmüş ise de tanığın emniyette verdiği ifadesini Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği savcılık beyanında doğruladığı bu nedenle tanığın emniyet ifadesinin geçerli bir delil olduğunun kabulü gerektiği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ silahlı terör örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan kişilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt üyesi olan emniyet mensubu kişilerin kimlikleri deşifre edildiği, FETÖ silahlı terör örgütünün üyesi olan ve olmayan Emniyet Genel Müdürlüğünde bulunan tüm personelin bu örgüt tarafından izlendiği ve kişiler ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığına ilişkin bilgilerin bir gizli tanıktan ele geçirildiği, ele geçirilen verilere ilişkin düzenlenen veri inceleme raporuna yansıdığı üzere sanığın örgüt içerisinde "FETÖ Mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan örgüt mensubu" şeklinde A5 kategorisinde gösterildiği anlaşılmıştır. Sanığın atılı suçlamaları kabul etmediği ancak mevcut delil durumu dikkate alındığında sanığın savunmalarına itibar edilmediği, tanık beyanına göre örgütün dini sohbet adı altında yapmış olduğu tanışma, kaynaşma, örgüt mensuplarının bir arada kalmalarına imkan sağlama ve örgütsel toplantılara zemin hazırlama amacıyla gerçekleştirdiği toplantılara katıldığı, veri inceleme raporuna göre "FETÖ Mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan örgüt mensubu" şeklinde A5 kategorisinde olduğu nazara alındığında eylemleri ile örgütle organik bağ içine girdikten sonra, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk oluşturan faaliyetler içerisinde bulunan, örgütün fikir ve eylemlerini benimseyerek örgütün çizdiği çerçeve dahilinde hareket eden, eski polis Başmüfettişi olan sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alarak üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla, TCK'nun 314/2, 3713 Sayılı Yasanın 5/1, TCK'nın 53/1, 58/9, 63 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini kamu adına talep ve mütalaa etmiştir.

SAVUNMA;
Sanık savunmasında: "Ankara Kızılcahamam'da 2012 yılında yaptığım konaklama resmi bir toplantı nedeniyle gerçekleşmiştir, şöyleki ben birinci sınıf emniyet müdürü olabilmem için bu toplantıya katılmam zorunluydu, toplantı Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından organize edilmiştir, ben çocuklarım ***** ve *****'i Final dershanesinin daha pahalı olması ve bahse konu okullların eğtiim yönünden iyi olduğu yönünde toplumda yer alan görüş nedeniyle çocuklarımı belirtilen okullara gönderdim, çocuklarımı bu okullara gönderirken kimseden talimat almadım, eğitimlerinin iyi olacağı inancıyla bu şekilde harekette bulundum, benim Bank Asya da ki hesap hareketim terör örgütü lidterinin para yatırılması talimatından önce gerçekleşmiştir, bu nedenle bu hesep hakeretlerinin tarafıma atılı suçlama yönünden delil olamayacağı kanaatindeyim, *****'ın aleyhimde vermiş olduğu beyanları kabul etmiyorum, benim ***** ile herhangi bir husumetim yoktur, kendisi benim devrem olur, kendisiyle bir yıl beraber çalıştım, kendisiyle çalıştığımız yıl 1994 yılıdır, kendisiyle herhangi bir samimiyetim de yoktur, ben kendisiyle 1994 yılındaki beraber çalışmamızdan sonra karşılamadım ve görüşmedim" demiştir.

DELİLLER;
İddia, savunma, mütalaa, tanık beyanları, nüfus ve adli sicil kaydı, bilgi notu, tutanaklar, belgeler, beyanlar ve tüm dosya kapsamı.

Tanık ***** Beyanında: "Ben en son polis başmüfettişi iken resen emekli oldum, ben etkin pişmanlıktan yararlanmadım, ben Düzce 2 AĞCM'de yargılandım, ceza aldım, İstinaf'tan geçti, dosyam Yargıtay'dadır, Düzce Emniyeti'nde 04/07/2017 tarihinde ifade verdim, ancak bu ifadelerim doğru değildir, Ankara'dan Bitlis'e 1994 yılında tayim oldum, oradaki rütbem komiser idi, ***** Bitlis'e 1994-1996 yılları arasında aynı ilde sanıkla çalıştık, ben her ne kadar emniyetteki ifademin 3. Sayfasında 15 günde bir *****, ***** , ***** ve ***** ile birlikte sohbete gittiğimi söylemişsem de bu ifadelerim doğru değildir, ben ne FETÖ PDY üyesiyim, ne de sanığın üye olduğunu biliyorum, ifadeye bakılacak olursa ifadelerimi alan görevlilerin imzası olmadığı görülecektir, bana ifadem okutulmadan imzalatıldı, ifadem esnasında müdafim de vardı" demiştir.

DELİLLERİN TAKDİRİ VE GEREKÇE;
Sanığın en son Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu' nda Baş Müfettiş unvanı ile olarak görev yaptığı esnada 2015 yılında resen emekli edildiği ve yayınlanan 675 sayılı KHK ile rütbelerinin alınmasına karar verildiği, veri inceleme raporu içeriğine göre; sanığın derecesinin A5 olarak kodlandığı, Bank Asya hesabının bulunduğu, çocuklarının FETÖ/PDY'ye müzahir Işık Dershanesine kaydının olduğu, hakkına soruşturma yürütülen Fikret Işık' ın beyanında isminin geçtiği iddiasıyla silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

Sanık hakkında soruşturma aşamasında beyanda bulunan ***** ifadesinde; Bitlis İlinde görev yaptığı esnada ders grubunda sanığın da yer aldığını, haftalık veya 15 günde bir sohbet yaptıklarını, sohbetleri katılanların evinde yaptıklarını beyan ettiği, mahkememizce tanık sıfatı ile alınan beyanında ise; sanık ile 1994-1996 yılları arasında Bitlis' de çalıştıklarını, soruşturma aşamasındaki ifadesini kabul etmediğini, sanığın örgüt üyesi olup olmadığını bilmediğini beyan etmiştir.

Sanıktan el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında herhangi bir suç unsuru tespit edilememiştir.

Sanığın Bank Asya hesabı üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde; sanığın 25/07/2013 tarihinde 7.000,00 TL tutarında 77 günlük vadeli katılım hesabı açtığı, açılan bu hesabın vadesinin 11/02/2014 tarihine kadar uzatıldığı, hesabın 12/02/2014 tarihinde kapatıldığı, hesabında görünen bakiyenin Temmuz 2013 tarihinden gelen para olduğu bildirilmiştir.

Gizli Tanık Garson'un ifadeleri üzerine teslim ettiği flash bellek üzerinde Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen el koyma ve inceleme kararı ele geçirilen rapor sonucuna göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen veri inceleme raporu içeriğine göre; sanığın derecesinin A5 olarak kodlandığı, A5'in fetö mensubiyeti olan teslimiyeti sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişiyi ifade ettiğini belirttiği görülmüştür.

Sanık ***** savunmasında özetle; aşamalarda vermiş olduğu savunmalarını tekrar ettiğini, örgütle bağlantısının bulunmadığını, ekonomik olması sebebiyle çocuklarını Işık Dershanesine gönderdiğini, Bankasyaya talimat üzerine para yatırmadığını, *****' ın beyanını kabul etmediğini, örgüt üyesi olmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini savunmuştur.

Her ne kadar sanık hakkında silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanığın bylock kullanıcısı olmadığı, Bank Asya isimli bankada örgüt liderinin talimatından sonra hesap hareketliliğinin olmadığı, Dijital verilerinde suç unsurunun bulunmadığı, tanık beyanında geçen hususların 1994-1996 yıllarına ilişkin olduğu ve mahkememiz huzurunda beyanlarından döndüğü, gizli tanık garsondan ele geçen verilerin ve gizli tanık beyanlarının 5726 sayılı Yasa'nın 9/8 maddesi gereğince tek başına mahkumiyete yeterli bulunmadığı dikkate alındığında sanığın silahlı terör örgütü ile organik bağ kurarak, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleri işlediğine dair dosya kapsamında yeterli delil olmadığı anlaşılmakla sanığın üzerine atılı suçtan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmiştir.

HÜKÜM; Yukarıda İzah Edildiği Üzere;

 1. Her ne kadar sanık *****'nın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle, CMK 223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,
 2. CMK 141. ve 142. maddeleri gereğince haksız gözaltı ve tutuklama nedeni ile kararın kesinleştiğinin kendisine tebliğinden itibaren 3 ay ve herhalde kesinleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde oturduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi'nde tazminat davası açabileceğinin sanığa ihtarına, (ihtar edildi)
 3. Sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 5.450,00 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
 4. Sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının karar kesinleşinceye kadar devamına,
  Emanetin 2019/2545 sırasında kayıtlı Mühürlü delil poşetinde; ***** isimli şahsa ait verileri içerir; - 1 adet HIKVISION marka 64 Gb kapasiteli imaj flash bellek, - 1 adet HIKVISION marka 64 Gb kapasiteli export flash bellekin dosyada delil olarak saklanmasına,
 5. Sanıktan el konan dijital eşyaların incelenmesi tamamlandığından sanığa iadesine,
  Yargılama giderinin hazine üzerinde bırakılmasına,
 6. Dair, sanık ile sanık müdafinin yüzleirne karşı, iddia makamında ***** hazır bulunduğu halde mütalaaya aykırı olarak, tefhim tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer ceza mahkemelerine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilerek ya da zabıt katibine beyanda bulunulup, beyan tutanağa geçirilerek hakime onaylatmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi, açıkça okundu, usulen anlatıldı.
  18/04/2019