İş Kanunu Kapsamında İşçilerin Gece Çalışması

GECE ÇALIŞMASI NEDİR?

Gece çalışması iş yerindeki faaliyetin günün her saati sürdürülmek zorunda kalındığı veya gündüz mesai saatlerini aşıp gece saatlerine taşan çalışmaların olduğu ve bu nedenle iş yerindeki çalışmanın vardiyalar şeklinde farklı işçi gruplarına ayrılarak sürdürüldüğü çalışmalardır. İş kanununun 69. Maddesinde "gece " ibaresinden anlaşılmak gerekenin en geç saat 20.00'da başlayıp en erken saat 06.00'ya kadar geçen zaman dilimi olduğu belirtilmiştir. Ve her halde 11 saat süren bir dönemdir.

Yani eğer iş yerinde 24 saat kesintisiz süren bir iş varsa, işçiler vardiyalar halinde çalışıyorlarsa ve işçinin çalışma saatinin yarısından fazlası 20.00-06.00 saatleri arasına denk geliyorsa gece çalışması vardır diyebiliriz.

İş Kanunu'na göre işçilerin gece çalışması 7.5 saati geçemez. Ancak bazı işkolları açısından farklılık arz edebilir. Bunlar:

- Turizm
- Özel güvenlik
- Sağlık hizmetleri yürütülen işler olarak sayılabilir. Bu tür iş yerlerinde işçinin yazılı onayı alınarak 7.5 saatin üzerinde çalışma yaptırılabilir.

GECE ÇALIŞMASI YAPTIRILAMAYACAK İŞÇİLER KİMLERDİR?

Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.

18 yaşını doldurmuş kadın işçilere gece çalışması yaptırılması hususunda ise işe başlatılmadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirerek çalışmalarına engel bir durum olmadığına dair sağlık raporu almalıdır.

Kadın işçiler için çalışmalarına engel bir durum olmadığına dair sağlık raporu alınmaksızın gece çalışması yaptırılamaz.

Kadın çalışanlar açısından önem arz eden diğer bir durum ise hamilelik döneminde gece çalışması yaptırılıp yaptırılamayacağıdır. Hamileliğin 24.haftasından sonra kadın çalışana gece çalışması yaptırılamaz.