İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)

İZALE-İ ŞÜYU DAVASI NEDİR?

İzale-i şüyu davası diğer bir adıyla ortaklığın giderilmesi davası elbirliği veya paylı mülkiyetin söz konusu olduğu durumlarda bu ortaklığın sona erdirilerek kişisel mülkiyete geçişin sağlanması amacıyla açılan bir davadır.

Elbirliği mülkiyeti kısaca : mallara birlikte malik olanların mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına dairdir.

Paylı mülkiyet : Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Şahıslar payları üzerinde tasarrufta bulunabilir.

İzale-i şüyu davası iki yöntemle açılabilir: Aynen taksim ve satış sureti ile.

  1. Aynen Taksim Suretiyle İzale-i Şüyu: Taşınır veya taşınmaz malın aynen bölünmesidir. Örneğin, değeri eşit iki parçaya bölünebilen bir arazi var ise ikiye bölünerek paydaşlığın giderilmesi.
  2. Satış Suretiyle İzale-i Şuyu: Taşınır veya taşınmaz malın icra yoluyla satılarak bedelinin paydaşlar arasında bölüştürülmesidir.

**Dikkat edilmesi gereken husus satış suretiyle ortaklığın giderilmesi için söz konusu taşınır veya taşınmaz malın aynen taksiminin yapılamıyor olması gerekir.

İZALE-İ ŞÜYU DAVASI HANGİ MAHKEMEDE KİMLERE KARŞI AÇILIR?

  • İzale-i şüyu davasını açmak isteyen taraf bu davayı ortak olan diğer tüm paydaşlara karşı açmalıdır. Vefat eden ortak varsa onun mirasçıları da dahil edilmelidir. Aksi halde davadan sonuç alınması mümkün değildir.
  • İzale- i şüyu davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili
    mahkeme ise taşınır/ taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemeleridir.

Satış suretiyle ortaklık nasıl giderilir?

Öncelikle taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmaması gerekir. Satış açık artırma yoluyla yapılır. Açık artırmaya herkes katılabileceği gibi taraflar oybirliği ile anlaşarak satışın kendi aralarında da yapılabileceğini kararlaştırabilir. Satış mahkeme aracılığıyla değil, icra dairesi ve satış memuru vasıtasıyla yapılır.