Ceza Hukuku

Ceza hukuku, sosyal düzene karşı olan hangi davranışların suç olacağını belirler ve suçun hukuki sonucu olarak onu cezayla tehdit eder.

Ceza hukuku, sosyal düzene karşı olan hangi davranışların suç olacağını belirler ve suçun hukuki sonucu olarak onu cezayla tehdit eder. Ceza hukuku, hakların korunması vasıtasıyla toplumun düzenin sağlanmasına ve hukuki barışın korunmasına hizmet eder. Ceza hukukunun kendisine amaç edindiği koruma ve barış düzeni, Anayasanın sosyal etik değerler düzenine dayanır.

Bu kapsamda ceza hukuku; suçları ve yaptırımları gösteren maddi ceza hukuku, suçların ve faillerinin ortaya çıkarılıp, yargılanması(Ceza Muhakemesi Hukuku) ve yaptırım uygulanması (İnfaz Hukuku) şekli ceza hukuku olarak tanımlanmaktadır.

Ceza Muhakemesi Hukuku’nun amacı, en yalın anlatımıyla, maddi gerçeğe ulaşarak faili cezalandırmaktır. Ceza yargılaması, gerek mağdur gerekse şüpheli/sanık açısından temel hak ve özgürlüklere en açık ve doğrudan müdahale eden yargılama dalıdır. Bu bağlamda hem mağduriyetlerin engellenmesi / giderilmesi hem de yargılananların haklarının korunması arasındaki hassas dengeye her zaman dikkat edilmek zorundadır. Söz konusu diyalektik yapının en uygun çözümü de hukukun tam ve etkin olarak uygulanmasıdır.

Bu çerçevede ceza muhakemesinin sonucunda sanık hakkında verilen hüküm, maddi gerçeğe ve muhakeme usulüne uygun olarak verilmiş hukuki barışı sağlamaya yönelik bir karar olmalıdır. Bununla birlikte, ceza muhakemesinde amaç olarak sadece suçlunun mahkum edilmesi ele alınamaz; masumun korunması da bir o kadar önemlidir. İşte bu noktada şu sonuca varılmalıdır: Ceza muhakamesinin amacı mutlaka maddi gerçeğe ulaşmak olamaz. Muhakemenin icrasında yukarıda ifade edilen üç kriter her zaman göz önünde tutulmalıdır.

Soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren bu süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikayetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapan avukata, halk arasında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir. Hukuk büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki yardım sunmaktadır.

Hizmetlerimiz:

  • Ceza davası soruşturma aşamasındaki kolluk ve savcılık aşamalarında şikayetçi veya şüpheliler için hukuki danışmanlık,
  • Soruşturma aşamasında ifadelere katılarak Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen kararlara itiraz başvuruları,
  • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
  • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
  • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği ve müşteki, mağdur vekili olarak dava takibi,
  • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular,
  • Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması.