Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin işlenmesi ve kullanılması her zaman için büyük bir önem arz ettiği gibi son yıllarda yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile beraber yüz binlerce firma ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalmıştır.

Firmaların , müşterileri ile ilişkilerinde kişisel veriden sayılan her türlü bilgi ve belgenin elde ettikleri kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi, korunması, paylaşılması, kullanılması gibi konularda bilinçli hareket etmesi gerekmektedir.

Genel kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenememektedir. Burada firma sahiplerinin sıkça karşılaştığı sorunlar genel olarak şunlar olmaktadır.

Kişisel Veri nedir? Açık rıza nedir ve açık rıza metni nasıl olmalıdır? Hangi verilerin işlenmesi için açık rıza gerekmez? Veri sorumlusu ne demektir? Gizlilik politikası nasıl oluşturulur? Veri sorumlusu ile veri işleyen arasında nasıl bir ilişki vardır? Veri Sorumlusunun yükümlülükleri nelerdir? Veri Sorumlusunun, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu siciline kayıtlı olması gerekli midir? Aydınlatma Yükümlülüğünün kapsamı neler olmalıdır? Verbis nedir ve nasıl kullanılır?

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren ancak kanunen uyum süresi olarak belirlenen iki yılın geçmesi ile birlikte 2018 yılı itibari ile KVKK, tüm hükümleri ile birlikte uygulamaya girmiştir. Kanunun 17 ve 18. maddelerinde TCK ya yapılan atıflarla hapis cezaları ve ciddi meblağlarda para cezaları öngörmektedir.

Bu gibi cezalar, firmaların KVKK alanında uzman bir hukukçudan eğitim ve düzenli bir şekilde hukuki danışmanlık almasını ve ayrıca diğer teknik detaylara ilişkin de hukuki hizmet almasını gerekli hale getirmiştir.

ESA Hukuk Bürosu olarak firmalara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında firmaların alması gerekli önlemler ve uyması gereken hukuki kurallara ilişkin danışmanlık ve her türlü belge tanzimi gibi konularda hizmet vermekteyiz.