Ticaret Hukuku

Ticaret Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili özel kanun Türk Ticaret Kanunudur.

Ticaret Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili özel kanun Türk Ticaret Kanunudur. Türk Ticaret Kanunu, 6 kitaba ayrılmaktadır. Bunlar:
1. Ticari İşletme
2. Ticaret Şirketleri
3. Kıymetli Evraklar
4. Taşıma İşleri
5. Deniz Ticareti
6. Sigorta

olarak sıralanmaktadır. Günümüz ticaret hayatında ticari şirketlerin yeri oldukça büyüktür. Ticaret Hukukunda genel olarak karşılaşılan hukuki problemler: şirketlerin kuruluşu, yönetimi, mal varlığı edinimi ve idaresi, kira, bayilik, satış ve sair sözleşmelerin düzenlenmesi ve icrası, çek, bono ve poliçe keşide edilmesi, ticari faaliyet kapsamında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi, şirketlerin vergilendirilmesi ve cezai sorumlulukları, iflası, ihyası olarak sayılabilmektedir.

Ticari şirketlerin amaçlarını gerçekleştirebilmesi ve varlıklarını sürdürebilmesi açısından profesyonel hukukçularla çalıştıkları bilinmektedir. Öyle ki, kanun tarafından belirli türde ve ölçekteki ticari şirketlerin avukat ile çalışma zorunlulukları söz konusu olmuştur.

Ticaret Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

01.01.2019 tarihi itibari ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereği, konusu "para alacağı" olan her türlü ticari uyuşmazlık için arabuluculuk dava şartı haline gelmiştir. Bu kanun gereği konusu para alacağı olan her türlü davalar açılmadan önce zorunlu arabuluculuk şartı söz konusu olacaktır. Arabuluculuk aşaması tamamlanmaksızın açılan davalar dava şartı yokluğundan reddedilmektedir.