Aile Hukuku

Ülkemizde her gün sayısız insan evliliklerini sonlandırmaktadır. Bunların altında yatan birçok neden vardır.

Ülkemizde her gün sayısız insan evliliklerini sonlandırmaktadır. Bunların altında yatan birçok neden vardır. Boşanma nedenleri arasında en önemli etkenler zina, saygısızlık, şiddet faktörleridir. Evlilik öncesi eşlerin birbirlerini yeterince tanımaması, acele etmeleri de en önemli sebeplerden bir tanesidir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere iki başlık altında düzenlenmiştir.

Özel boşanma sebepleri: Kanunda sınırlı sayıda sayılmış özel boşanma sebepleri; Zina (aldatma),Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış,Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme,Terk ve Akıl Hastalığı'dır.

Genel boşanma sebepleri: Şiddet, hakaret, baba ve annenin eşlere aşırı müdahalesi, geçimsizlik, aşırı kıskançlık, alkol alışkanlığı, ilgisizlik ve saygısızlık gibi sebeplerdir.

TMK Madde 174 göre; Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen ve kişilik hakkı saldırıya uğrayan kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan maddî ve manevi tazminat isteyebilir.Boşanma davasıyla birlikte aynı dava dilekçesiyle nafaka istenebileceği gibi müşterek çocuğun velayeti de talep edilebilir.

Yoksulluk Nafakası; Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

İştirak Nafakası; Boşanma sonrasında velayeti alan tarafın diğer taraftan çocuğun bakım ve giderlerine katılması amacıyla istediği nafaka türüdür. İştirak nafakası talep edebilmek için müşterek çocuğun velayetinin alınmış olması gerekmektedir.

Boşanmada nafaka miktarı açısından kanunda somut bir kriter bulunmamaktadır. Nafaka miktarı tarafların sosyo-ekonomik durumuna göre hakim tarafından takdir edilmektedir.

Ziynet eşyaları kişisel mal olarak kabul edilir. Bu sebeple düğünde takılan takılar, kim tarafından takılmış olursa olsun kadına aittir.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Dava, bu yetkili mahkemelerin hangisinde önce açılırsa orada görülmeye devam edilecektir.

Boşanma davalarının, dava dilekçesi, cevap dilekçesi, delil dilekçesi, ıslah, itiraz, delillerin toplanması, tanıklara soru sorulması gibi işlemleri göz önüne alındığında bu süreçlerin bir avukat ile takip edilmesi daha iyi olacaktır.