İcra Dosyasına Vekalet Sunumu

***** İCRA DAİRESİ' NE


DOSYA NO: 2020/**** E.
ALACAKLI : ******** (T.C.K.N.)
VEKİLİ      : Av. Abdurrahman ŞAHİN
KONU        : Dairenizin 2020/**** E. Nolu dosyasına vekaletimizin sunulması talebimiz hakkında.
AÇIKLAMALAR :
Dairenizin yukarıda esas numarası yazılı icra dosyasına vekaletimizi sunarak, alacaklı ********* vekili olarak Uyap sistemine kaydımızın yapılması ve bu aşamadan sonraki tüm tebligatların tarafımıza yapılmasını talep ederiz.**/**/****

Alacaklı Vekili
Av. Abdurrahman ŞAHİN
e-imza

EK: Vekaletname