İİK Md. 100'e Göre Malumat İsteme Talebi

BURSA …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 2020/………..

Alacaklı vekili uyap üzerinden talepte bulundu.Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan …………. adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan ………… İli ………..İlçesi ………….Pafta ……..parselde kain …….. nolu Bağımsız bölüm üzerinde başkaca hacizler bulunduğu görülmekle, haciz alacaklılarından İİK 100. maddeye yarar malumatların sorulmasını talep ederim.

                                                                                                             Alacaklı Vekili
                                                                                                 Av. Abdurrahman ŞAHİN