Maaş Haciz Müzekkeresi

T.C.
******* İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO :2020/**** E.


********************************* SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
                                               (ADRES BİLGİLERİ)

ALACAKLI          : *******
VEKİLİ               : Av.Abdurrahman ŞAHİN
BORÇLU             : ******* (T.C.No:*******)
BORÇ MİKTARI : ****** TL (işleyecek faiz ve masraflar hariç)

Yukarıda adı yazılı borçlu,dosyamız borcundan dolayı nezdinizde almakta olduğu maaşının 1/4 ü ile almakta olduğu ikramiyelerin tamamı üzerine dosyamızdan haciz ve bloke konularak borç bitinceye kadar müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak;

  • Borçlunun alacağı ilk aylıktan itibaren kesintiye başlanarak borç bitinceye
    kadar devam edilmesine;
  • Haciz uygulandığının ve borçlunun maaş veya ücretinin miktarının bir hafta içinde dairemize bildirilmesine;
  • Maaş veya ücret artışı olması halinde kesinti miktarının arttırılarak gönderilmesine,
  • Yapılacak kesintilerin düzenli olarak ve gününde gönderilmesi borçlunun maaş veya ücretinde oluşacak değişikliklerin ve hizmetine son verdiği takdirde alacağı ikramiye veya kıdem tazminatı ile diğer ödemelerinden borcun tamamının kesilerek müdürlüğümüze gönderilmesi tayin edilmesi halinde durumunun bildirilmesi;
  • Yukarıda yazılı hususlara göre işlem yapılması, bu hususlara riayet edilmediği takdirde borçluların maaşından ve diğer ödemelerinden yada kesilip de gönderilmeyen paralar için iflas yasasının 356. ve devamı maddeleri uyarınca işlem yapılacağı ve borcun zimmetiniz de sayılacağı, bu halde her hangi bir mahkeme hükmüne hacet olmaksızın sizden veya sebebiyet verenlerin maaş veya sair mallarından tahsili cihetine gidileceği hususu ve gereği rica olunur. (TARİH)

                                                                                                         ***** İCRA
                                                                                                    MÜDÜR/MÜD. YRD.
                                                                                                         MÜHÜR/İMZA